Η εταιρία knet ιδρύθηκε το 1999 και εδρεύει στη Φλώρινα.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς στους πελάτες της για την κάλυψη των σημερινών αλλά και των αυριανών τους αναγκών.

Με την πολυετή εμπειρία μας παρακολουθούμε πάντα τις νέες τάσεις στους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών και των επικοινωνιών και την εξέλιξη της αγοράς ώστε να παρέχουμε στον πελάτη μας την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών του.