Γενικοί Όροι Εγγύησης
-Τα προϊόντα που εμπορεύεται η Εταιρία μας συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύηση καλής λειτουργίας που ορίζει η ελληνική νομοθεσία.
-Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής, τα ελαττωματικά προϊόντα αντικαθιστώνται (με ίδια ή εφάμιλλα ίδιων ή ανώτερων χαρακτηριστικών) ή πιστώνονται.
-Τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση τύπου "Carry in" και τα έξοδα αποστολής προς την εταιρία μας επιβαρύνουν τον αποστολέα.
-Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού (αφορά καινούρια προϊόντα των οποίων η συσκευασία είναι άθικτη).
-Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχει γίνει ορθή χρήση του προϊόντος.